iBogens gennemgående struktur

PolitikNU er opbygget med udgangspunkt i de faglige mål, der findes for samfundsfag på A-niveau.

PolitikNU indeholder tekster med korte og præcise faglige indføringer i alle dele af faget politologi.

Materialerne til de mange emner er bygget op med en ensartet struktur.

Til hvert af kapitlerne i iBogen findes også fokusopgaver, testopgaver, øvelsesopgaver, repetitionsopgaver, interaktive opgaver og videoer.

iBogens opbygning

iBogen er opbygget med henblik på at træne færdigheder i blandt andet:

  • at redegøre for afgørende træk ved de enkelte emners og temaers baggrund og forskellige dimensioner
  • at anvende faglige begreber
  • at definere og forstå udviklingstendenser og enkelthændelser inden for international politk
  • at analysere, fortolke og vurdere samfundsfagligt materiale og synspunkter
ISBN: 9788761640260. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018