Ideen

 • at formidle kerne- og baggrundsstoffet inden for politik præcist og engagerende
 • at sætte billeder og lyd på faget gennem interviews og illustrationer
 • at give kortfattede fremstillinger af de samfundsfaglige emner

iBogen PolitikNU er udarbejdet med følgende formål for øje

 • at være en elektronisk platform for arbejdet med politik – udgangspunktet er læreplanerne
 • at kunne anvendes på de videregående uddannelser, for eksempel professionsuddannelser
 • at være studieforberedende
 • at formidle fagets teorier, metoder og faglige diskussioner på en lettilgængelig og fagligt lødig måde

Målgrupper

PolitikNU er lavet til gymnasieelever, der har samfundsfag på A-niveau samt undervisere og studerende, der ønsker korte og præcise præsentationer af de aktuelle diskussioner og teorier inden for studiet af politik.

iBogen PolitikNU tilbyder

 • opdateret fagligt indhold
 • opgaver, videoer, tekster og øvelser
 • muligheder for at tage noter elektronisk og systematisk
 • udnyttelse af grafiske og audiovisuelle kommunikationsformer med videoer og mulighed for oplæsning af teksterne
ISBN: 9788761640260. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018