ISBN: 9788761640260. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018